Liên kết website

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Ký hiệu văn bản 144-QĐ/TW
Ngày ban hành 09/05/2024
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Kinh tế
Tệp đính kèm