Liên kết website

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
752/BHXH-TT 12/06/2024 Công văn cảnh báo mạo danh nhân viên cơ quan BHXH yêu cầu đồng bộ dữ liệu CCCD, cập nhật thông tin VssID
664 /TCTTKĐA06 22/05/2024 Công văn tuyên truyền và tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Giang
1224/QĐ-UBND 08/05/2024 Quyết định Ban hành “Bộ Quy tắc văn hoá ứng xử nơi công cộng và trên môi trường mạng của người dân thành phố Hà Giang”
144-QĐ/TW 09/05/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
84/QĐ-BCĐ 28/05/2024 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phường Quang Trung
83/QĐ-UBND 28/05/2024 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn phường Quang Trung
664/TCTTKĐA06 22/05/2024 Tuyên truyền và tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên địa bàn TP Hà Giang
488/KH-BCH 22/05/2024 Kế hoạch hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của phường Quang Trung năm 2024
487/PA-BCH 22/05/2024 Phương án Tổ chức, sử dụng lực lượng, phương tiện trong ứng phó thiên tai và TKCN trên địa bàn phường Quang Trung năm 2024
80/QĐ-UBND 22/05/2024 Quyết định Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Quang Trung năm 2024