Liên kết website

Thông tin tuyên truyền

Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

29/05/2024 15:16 24 lượt xem

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá, với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá. (Nguồn: internet)

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá. Các mặt hàng quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Giá đã có quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành quy định về lĩnh vực giá, thẩm định giá cụ thể thì áp dụng pháp luật có liên quan quy định của pháp luật đó.

Thông tư áp dụng cho: Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá; tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc kiểm tra chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

Theo đó, chậm nhất vào ngày 31/12 hằng năm, trên cơ sở đề xuất của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành kế hoạch kiểm tra. Ngay sau khi kế hoạch kiểm tra được ban hành, cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thông báo bằng văn bản đến từng đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra.

Về xử lý các kiến nghị, Thông tư quy định, chậm nhất sau 30 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra thực hiện báo cáo cơ quan ban hành quyết định kiểm tra xem xét, quyết định, chỉ đạo kịp thời các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện xử lý kiến nghị của đoàn kiểm tra theo thẩm quyền.

Trích nguồn htttp://hagiang.gov.vn

Tin khác