Liên kết website

Thông tin Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội, Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan thảo luận về Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

29/05/2024 14:44 21 lượt xem

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội chia tổ thảo luận về Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Tại tổ 6 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Giang, Đồng Nai, Sóc Trăng. Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan đã tham gia một số ý kiến vào Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan thảo luận về Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Quang cảnh buổi thảo luận tại tổ 6.

Theo Phó Trưởng đoàn Lý Thị Lan, sau 6 năm thi hành, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển KT – XH của đất nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai, thực hiện Luật đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, vướng mắc; một số quy định của Luật không còn phù hợp, chưa đáp ứng được tình hình thực tế hiện nay của công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Vì vậy, việc xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) để khắc phục những hạn chế, vướng mắc nêu trên là cần thiết và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phó Trưởng đoàn Lý Thị Lan bày tỏ đồng tình, nhất trí với dự thảo Luật sửa đổi, đồng thời đề nghị: Tại Điều 5 dự thảo Luật quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (15 hành vi) trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ, ban soạn thảo xem xét nghiên cứu, bổ sung quy định thêm 1 khoản là: “Các hành vi khác gây thiệt hại, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ” để tránh các hành vi khác (ngoài các hành vi trong dự thảo Luật) có thể xảy ra mà dự án Luật chưa quy định được cụ thể.

27.5 lý lan t6.jpeg

Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan phát biểu thảo luận.

Phó Trưởng đoàn Lý Thị Lan đề nghị ban soạn thảo bổ sung một số từ, cụm từ vào khoản 2, Điều 6 và điểm a, khoản 1 Điều 10 của dự thảo Luật cho đầy đủ nội dung, quy định của Luật. Tại điểm a khoản 2, Điều 50 quy định “a) Tổ chức kinh doanh công cụ hỗ trợ phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật”, Phó trưởng đoàn đề nghị cần trích dẫn cụ thể là theo quy định nào của pháp luật để đảm bảo tính chính xác, cụ thể, dễ dàng áp dụng tổ chức thực hiện.

Theo Phó Trưởng đoàn Lý Thị Lan, tại Điều 69 của dự thảo Luật, cần xem xét bổ sung quy định về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách T.Ư cho các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ: (1) Ngân sách T.Ư đảm bảo kinh phí triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức thực hiện các quy định của Luật theo phân cấp quản lý đối với các địa phương nhận trên 70% trợ cấp cân đối từ ngân sách T.Ư. (2) Đối với các địa phương còn lại tự cân đối bố trí nguồn kinh phí để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức thực hiện các quy định của Luật.

Phó Trưởng đoàn Lý Thị Lan đề nghị cần quy định cụ thể, rõ hơn nội dung đang được quy định tại khoản 2, Điều 71 của dự thảo Luật. Theo đại biểu, hiện các quy định chưa rõ ràng, khó thực hiện. Đối với nội dung tại điều 72 dự thảo Luật cần quy định cụ thể nhiệm vụ quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ của các Bộ, địa phương như thế nào để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

baohagiang.vn

Tin khác