Liên kết website

Thông tin Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội, Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15

24/05/2024 14:31 32 lượt xem

Chiều 22/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” đã chủ trì làm việc về Phim báo cáo giám sát và Kế hoạch triển khai các công việc của Đoàn giám sát tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15

                                                                                   Quang cảnh phiên họp.

Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy - Phó Trưởng Đoàn giám sát; thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc Đoàn giám sát; Lãnh đạo Truyền hình Quốc hội Việt Nam…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Đoàn giám sát cho biết, phiên họp nhằm cho ý kiến về Phim báo cáo giám sát và Kế hoạch triển khai các công việc của Đoàn giám sát tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, ngày 25/5 tới đây, Đoàn Giám sát báo cáo Quốc hội về dự thảo Nghị quyết, Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề. Hiện nay, các tài liệu và báo cáo đã gửi tới Quốc hội, riêng về Phim báo cáo giám sát được Truyền hình Quốc hội hoàn thiện và có văn bản chính thức gửi Đoàn Giám sát.

23.5 nguyen duc hai.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao Tổ giúp việc đã xây dựng lịch làm việc rất chi tiết của Đoàn giám sát trong Kỳ họp thứ 7, giúp Thường trực Đoàn giám sát và các thành viên Đoàn giám sát chủ động trong sắp xếp công việc, tham gia đầy đủ vào các hoạt động của Đoàn giám sát. Đồng thời, tán thành với dự kiến xây dựng lịch công việc linh hoạt của Đoàn giám sát trong thời gian giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, qua nắm thông tin từ các địa phương, một số thành viên Đoàn giám sát đề nghị, Thường trực Đoàn giám sát và Tổ giúp việc tiếp tục bám sát, trao đổi thường xuyên với Chính phủ, các bộ, ngành để nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

23.5 ban tai chinh.jpg

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát.

Cũng tại phiên họp, Thường trực Đoàn giám sát và các thành viên Đoàn giám sát góp ý để hoàn thiện Phim báo cáo giám sát. Theo đó, các ý kiến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Truyền hình Quốc hội trong quá trình thực hiện tuyên truyền cũng như xây dựng, hoàn thiện Phim báo cáo giám sát. Nhận định Phim báo cáo giám sát đã đáp ứng yêu cầu về thời lượng và cơ bản về nội dung truyền tải, tuy nhiên các ý kiến cũng đề nghị, cần tiếp tục chỉnh sửa một số chi tiết, hình ảnh cho phù hợp và chặt chẽ hơn.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Thường trực Đoàn giám sát, các thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc cũng như tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của Truyền hình Quốc hội trong thực hiện Phim báo cáo giám sát.

Nhất trí với dự kiến Kế hoạch của Đoàn giám sát tại kỳ họp thứ 7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, Tổ giúp việc tiếp tục hoàn thiện dự kiến Kế hoạch gửi Phó Trưởng đoàn Thường trực ký ban hành và triển khai thực hiện.

Đối với nội dung về Phim báo cáo giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Phim trên cơ sở ý kiến góp ý tại phiên họp, thời hạn chậm nhất cần hoàn thành là sáng ngày 24/4. Đồng thời, giao Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy - Phó Trưởng Đoàn giám sát  chỉ đạo hoàn thành tốt công tác truyền thông từ nay đến khi Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát chỉ đạo sát sao công tác tổng hợp ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và lưu ý thời gian chuẩn bị các nội dung để báo cáo Chủ tịch Quốc hội.

+ Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 90/2023/QH15 ngày 08/6/2023 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 94/2023/QH15 ngày 22/6/2023 về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” để xem xét, đánh giá toàn diện kết quả tổ chức thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, triển khai các dự án quan trọng quốc gia và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

quochoi.vn

Tin khác