Liên kết website

Thông tin Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội, Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Chín BCH T.Ư Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

29/05/2024 13:56 26 lượt xem

Sáng 24/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Chín BCH T.Ư Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy.

Hội nghị Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Chín BCH T.Ư Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy – Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Chín, BCH T.Ư Đảng khóa XIII, diễn ra từ ngày 16-18/5/2024 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc, bế mạc hội nghị. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ Chín, BCH.TƯ Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trung ương đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đối với việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương quán triệt, phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. BCH T.Ư Đảng cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ...

Các đại biểu dự hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ngoài việc tiếp thu đầy đủ các nội dung tại hội nghị, cần chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến trình bày các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trình bày các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 144 của Bộ Chính trị Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Quy định số 145 của Bộ chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quy định số 142 của Bộ Chính trị về việc thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 146 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh; Quy định số 41 của Bộ chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

htttp://hagiang.gov.vn

Tin khác